CARNet - Hrvatska akademska i istraživačka mreža


 

Tele2CARNet


Tele2CARNet Web
 

Unesite svoju korisničku oznaku i lozinku:

Unos putem sustava jedinstvene autentikacije

Unos putem klasične autentikacije

 

Obavijesti

 

Usluga Tele2CARNet realizirana je u suradnji sa
Tele2 d.d. i Sveučilišnim računskim centrom.

Copyright © 2008 CARNet. Sva prava zadržana.